نگاه عاشق

نگاهت پشت آن دیوار عاشق بود

دمی دیدم که رفتی و درآن تنهائیم ،تنهاترین گشتم

نیاسودم

که فرسودم

هزارم گرچه گویند ،دوستت دارم

ولی چشمت مرا محرم ترین باشد.

دلت هرچند سنگست و دل من را نمی خواهد

ولی من دوستت دارم

نجیبانه به دنبال تو می گردم.

١٨ خرداد ٨۴

/ 4 نظر / 11 بازدید
etee

سلام... [گل]

رها

نجیبانه به دنبال تو می گردم ... [گل] عالی و زیبا بود. [پلک]

شکوفه

چقدر این جمله اخر دلنشینه نجیبانه به دنبال تو می گردم .......................[گل] سبز و پایدار باشید .

رضا

دمی دیدم که رفتی و درآن تنهائیم ،تنهاترین گشتم خیلی زیبا بود ... مرســــــــــــی ... [گل]