ساعت خواببعضیا تا هوا تاریک می شه سریع بساط لحاف تشکو پهن می کنن.

بعضیا تا خبر بهشون نرسه که آفتاب زده خوابشون نمی بره.

بعضیاظهر می خوابن که شبا با آرامش بخوابن.

بعضیا هم سرشون تا به بیست سانتی متری بالش نرسیده استارت خواب رو می زنن بطوریکه وقتی سرشون به بالش میرسه خواب دو سه تا پادشاه دیدن.

بعضیا هم هستند اینقدر تا صبح خواب می بینن که دیگه رغبت نمیکنن برن سینما فیلم ببینن.

بعضیا هم تو خواب همش با حیوانات درنده و مار و عقرب سرو کله می زنن که عن قریب براشون دعوت نامه از باغ وحش بیاد.

یه عده هم هستن که موقع خواب باید سه چهارتا بالش دورو برش بچینن که عین تریلی بقیه رو خورد و خمیر نکنن.

منم که اصلا عادت ندارم تو خواب خر خر کنم فقط نمی دونم که چرا هی همسایه هاموون اسباب کشی دارن.

/ 0 نظر / 10 بازدید