سلام به همه دوستان و عذرخواهی به خاطر غیبت نسبتاً طولانی.

زندگی مثل یک فنجان قهوه تلخه که میزان شیرینیش دست خودمونه.

پس هر چقدر که می توانید از شیرینی و انرژی تان بهش تزریق کنید.

باشد که لحظات شیرین و خوشی داشته باشید.