یادمه اولین روزی که ماشینم از کمپانی اومد (منظورم همین ایران خودرو خودمونه) چقدر ذوق کرده بودم.

با علی آقا(پدرخانومم) راه افتادیم یه چرخی بزنیم. گفتیم قبل اینکه کسی رو اون دنیا نفرستادیم بریم سریع ماشینو بیمه کنیم. علی آقا که یه 35 سالی (اندازه یه هوا بالاتر ازسن من) راننده بوده یه نکته ای به ما گفت: پسرم وقتی می خوای سر گذری یا تقاطعی بایستی اول ترمز کن بعد کلاچ بگیر. آخه من عادت داشتم اول کلاچ می گرفتم بعد ترمز می کردم

خلاصه جلوی شرکت بیمه ترمز زدیم و خواستیم دنده عقب بگیریم یه پژو پارس مثل مرد کوبید به ما.

 آقا حسابی حالمون گرفت. از خیر بیمه گذشتیم گفتیم امروز بد آوردیم برگردیم خونه . برا وارد شدن به حیاط خونه علی آقا باید یه فرمون می گرفتی و وارد می شدی که چشتون روز بد نبینه ما فرمون گرفتیم ترمز گرفتیم ( البته من به تنهایی ترمز گرفتم علی آقا بیچاره نشسته بود) بعد یادمون اومد که کلاچی هم هست ولی کار از کار گذشته بود آخه رفته بودیم تو دیوار (این دفعه با هم رفتیم تو دیوار ).(البته برا خود شیرینی هم که شده و بخوام غیر مستقیم تقصیرو گردن علی آقا بندازیم گفتم می خواستم توصیه علی آقا رو انجام بدم).

((بین خودمون بمونه)).